لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

کمک هزینه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه دانشجویی

بیمه دانشجویی 12 درصد
حق بیمه ماهانه:318 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه دانشجویی 14 درصد
حق بیمه ماهانه:371 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت:قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری از کارافتادگی:ندارد

 

بیمه دانشجویی 18 درصد
حق بیمه ماهانه:477 هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: قبل و بعد از بازنشستگی دارد
مستمری ازکارافتادگی کلی:دارد

 

نکات مهم

-حقوق بازنشستگی هر سه مورد باهم برابر می باشد.

-در صورت درخواست حمایت درمانی(دفترچه) به ازای هر نفر مبلغ 72 هزارتومان به حق بیمه ماهانه اضافه خواهد شد.

-امکان استفاده از دفترچه پدر یا شوهر همزمان با پرداخت بیمه وجود دارد.

-بیمه پردازان "بیمه دانشجویی" فاقد حمایت درمانی می توانند در آینده با پرداخت هزینه از حمایت درمانی برخوردار شوند.

-امکان تغییر درصد بیمه دانشجویی به درصد های دیگر بیمه دانشجویی و  سایر بیمه های تامین اجتماعی و همچنین ادامه بیمه پردازی از محل اشتغال با احتساب سوابق پرداختی از بیمه دانشجویی موجود است.

-شرط سنی بین 18 سال تمام تا 50 سال تمام(18 سال تمام یعنی شروع نوزده سالگی)

-افراد دارای ده سال سابقه از شرط سنی معاف هستند

-افراد بالاتر از 50 سال باید معادل مازاد سنی،سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.

-امکان پرداخت بیمه دانشجویی همزمان با دریافت مستمری پدر یا شوهر وجود دارد و منعی از این جهت وجود ندارد.

-بیمه 12 درصد بدون نیاز به آزمایش می باشد(نیازی نیست بیمه شده قبل از بیمه شدن آزمایش خون انجام دهد)

-برای عقد قرار داد بیمه دانشجویی ابتدا در  سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir ثبت نام کنید سپس وارد سایت شده و از منوی بیمه شدگان/بیمه شدگان خاص/انعقاد قرارداد بیمه دانشجویی اقدام فرمایید.

.

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

لیست بیمه ها

بیمه کسری از ماه
بیمه  قالیبافی
بیمه مددجویان
بیمه باربران
بیمه زنبور داران
بیمه هنرمندان و نویسندگان
بیمه کارفرمایان حقیقی
بیمه کارفرمایان حقوقی