لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

کمک هزینه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه اجباری

بیمه اجباری 30 درصد
دستمزد مبنا:3/705/495 تومان
حق بیمه ماهانه:یک میلون و صد و دوازده هزار تومان
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:دارد
بیمه بیکاری:دارد
بیمه ایام بیماری و کمک بارداری:دارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

نکات مهم

-این بیمه برای افراد شاغل دارای کارفرما می باشد.و جهت احراز اشتغال از محل کار توسط بیمه به صورت دوره ای بازرسی می گردد.

-امکان ادامه بیمه پردازی در صورت عدم اشتغال در آینده  از طریق بیمه مشاغل آزاد و اختیاری و... با احتساب سوابق پرداختی از بیمه اجباری موجود است.

-حداقل  15 سال تمام و حداکثر سن ندارد (15 سال تمام یعنی شروع شانزده سالگی)

-پرداخت حق بیمه اجباری بر عهده کارفرما می باشد.

-از سی درصد حق بیمه اجباری: 23 درصد بر عهده کارفرما بوده و هفت درصد بقیه باید از حقوق کارگر کسر و توسط کارفرما پرداخت گردد.

-نرخ حق بیمه در کارگاه های خانوادگی(کارگاه هایی که در آن فقط فرزند یا همسر یا والدین کارفرما اشتغال به کار دارد) 27 درصد و فاقد بیمه بیکاری بوده و حداقل دستمزد مبنای پرداخت 2/655/495 ریال و حداقل مبلغ حق بیمه 716 هزار تومان می باشد.

-برای پرداخت حق بیمه اجباری لازم است کارفرما با همراه داشتن اصل و کپی مدارک به شرح زیر :پروانه کسب،سند یا اجاره نامه،شناسنامه ،کارت ملی ،مهر کارگاه به واحد درآمد شعبه مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید.بعد از بازرسی از کارگاه و تایید اشتغال به کار کارکنان و  اختصاص کد کارگاهی کارفرما باید برای افراد فاقد شماره بیمه از طریق سامانهes.tamin.ir شماره بیمه اخذ و لیست بیمه کارکنان را از طذیق سامانه مذکور ارسال و حق بیمه را پرداخت نماید.

 

 

.

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

لیست بیمه ها

بیمه کسری از ماه
بیمه  قالیبافی
بیمه مددجویان
بیمه باربران
بیمه زنبور داران
بیمه هنرمندان و نویسندگان
بیمه کارفرمایان حقیقی
بیمه کارفرمایان حقوقی