لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

کمک هزینه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

بیمه رانندگان

بیمه رانندگان (درون شهری)
دستمزد مبنا:2/921/044 تومان
نرخ حق بیمه:27 درصد
حق بیمه ماهانه:788 هزار تومان
وانت بار،کامیونت،سواری،مینی بوس،اتوبوس

 

بیمه رانندگان برون شهری (مینی بوس و سواری)
دستمزد مبنا:3/186/594 تومان
نرخ حق بیمه:27 درصد
حق بیمه ماهانه:860 هزار تومان
وانت بار،کامیونت،سواری،مینی بوس

 

بیمه رانندگان برون شهری (اتوبوس و کامیون)
دستمزد مبنا:3/983/242 تومان
نرخ حق بیمه : 27 درصد
حق بیمه ماهانه:یک میلیون و 75 هزارتومان
اتوبوس و کامیون

 

حمایت های بیمه ای تامین اجتماعی  (بیمه رانندگان)
مستمری بازنشستگی :دارد
مستمری فوت: دارد
مستمری از کارافتادگی:دارد
دفترچه:دارد(دفترچه رایگان)
هدیه ازدواج:ندارد
بیمه بیکاری:ندارد
بیمه ایام بیماری:دارد
دستمزد ایام بارداری (رانندگان خانم):دارد
کمک هزینه کفن و دفن:دارد
کمک هزینه وسایل کمک پزشکی:دارد

 

نکات مهم

-انعقاد قرارداد بیمه رانندگان منوط به داشتن دفترچه کار یا کارت هوشمند از سازمان حمل و نقل پایانه های کشور می باشد.

-شرط سنی حداکثر  50 سال سن

-افراد بالاتر از 50 سال باید متناسب با مازاد سنی سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند.

-افراد دارای سابقه بیمه تامین اجتماعی به میزان ده سال یا بیش تر از شرط  سنی معاف هستند.

-مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه تا پایان ماه بعد می باشد. 

 

 

.

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

لیست بیمه ها

بیمه کسری از ماه
بیمه  قالیبافی
بیمه مددجویان
بیمه باربران
بیمه زنبور داران
بیمه هنرمندان و نویسندگان
بیمه کارفرمایان حقیقی
بیمه کارفرمایان حقوقی