لینک های اصلی سایت

حمایت های سازمان

کمک هزینه لوازم کمک پزشکی
مستمری ایام بیماری
مستمری ایام بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کارافتادگی
مستمری فوت
کمک هزینه کفن و دفن

سامانه خدمات غیر حضوری

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

خدمت سربازی

شرایط احتساب خدمت سربازی به صورت رایگان
شرط اول:اتمام خدمت سربازی قبل از85/05/07
شرط دوم:داشتن سابقه بیمه اجباری قبل از خدمت
شرط سوم:داشتن سابقه بیمه اجباری بعد از خدمت و قبل از 85/05/07
هر سه شرط بالا همزمان باید وجود داشته باشد.

 

 

شرایط خرید سابقه خدمت سربازی
شرط اول:داشتن حداقل دو سال سابقه بیمه تامین اجتماعی
شرط دوم:بیمه شده در هنگام درخواست بیمه پرداز سازمان باشد.
هزینه: تقریبا دویست هزارتومان برای هرماه خدمت(متغییر با توجه به دستمزد فرد)
-امکان پرداخت نقدی و احتساب آنی سابقه خدمت سربازی و یا تقسیط در 12 قسط و احتساب سابقه بعد از پرداخت کامل اقساط وجود دارد.
-فرمول محاسبه هزینه احتساب هر ماه خدمت سربازی:جمع دستمزد بیمه شده در دوسال (دو سال قبل از ثبت درخواست) تقسیم بر 24 ضرب در هفت درصد

-برای خرید خدمت سربازی ابتدا در  سامانه خدمات غیر حضوری سازمان به آدرس es.tamin.ir ثبت نام کنید سپس وارد سایت شده و از منوی بیمه شدگان/امور بیمه شدگان /محاسبه خرید خدمت سربازی اقدام فرمایید.

دریافت فیش پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی

سامانه خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی 

لیست بیمه ها

بیمه کسری از ماه
بیمه  قالیبافی
بیمه مددجویان
بیمه باربران
بیمه زنبور داران
بیمه هنرمندان و نویسندگان
بیمه کارفرمایان حقیقی
بیمه کارفرمایان حقوقی